Certifikace

Certifikáty 2020 - 2023

Platné 10.12.2020 do 09.12.2023

Česky (PDF)

Deutsch (PDF)

English (PDF)

 


 

 

 

Systém řízení jakosti je pravidelně recertifikován od roku 2001 společností TÜV NORD Praha a splňuje požadavky normy EN ISO 9001:2015. Hlavním cílem společnosti je profesionální poskytování stabilních, rychlých a kvalitních dodávek. Zavedení procesního modelu řízení bylo jednoznačně nejvhodnějším způsobem, jak tyto cíle aplikovat do praktického chodu společnosti.

  

 

Parametrické řízení procesů

Přechodem na nový informační systém společnost docílila velmi těsného navázání definovaných procesů a pracovních postupů implementovaných do IS. Informační systém poskytuje přímo výstupy v podobě parametrů jednotlivých procesů v časových řadách umožňujících detailní sledování parametrů jejich trendů a odchylek. Na základě těchto reportů je rychle a přesně identifikovatelná příčina a rozhodnuto o optimalizaci konkrétního procesu. I proto výsledná služba pro zákazníky byla neustále zkvalitňována a to při současném snižování nákladů.