Technická kontrola

Špičkové vybavené pracoviště vstupní a výstupní technické kontroly zajišťuje naplňování kvality dodávek, které byly dohodnuty a překontrolovány při auditech přímo u výrobců.

Oddělení technické kontroly spolu s produkt managerem zajišťují u sériově dodávaných výkresových dílů celý proces vzorkování včetně náměrových protokolů, testů korozivzdornosti až po doladění funkční zkoušek se zákazníkem.

 

Základním krokem pro eliminaci problémů s nekvalitním zbožím je systematický výběr, hodnocení a spolupráce s našimi dodavateli.

Oddělení nákupu pravidelně vyhodnocuje základní parametry všech dodavatelů. Těmito parametry jsou zejména počet neshod zachycených vstupní technickou kontrolou, dále rychlost dodávek a reakcí na poptávky a mnoho dalších. Dle těchto parametrů se dodavatelé nejen hodnotí, ale především se s nimi jedná o příslušných nápravných opatřeních. Dle hodnocení dodavatele se automaticky zpřísňuje nebo zmírňuje vstupní technická kontrola.

V rámci splnění všech požadavků normy ISO 9001 bylo v roce 1999 založeno oddělení technické kontroly. Úkolem technické kontroly je minimalizovat riziko, že bude přijato a následně zákazníkovi zasláno zboží, které nesplňuje požadavky stanovené příslušnou normou, výkresem nebo objednacími podmínkami zákazníka. Pokud se zákazníkem nejsou dohodnuty specifické podmínky kontroly, provádí se vstupní technická kontrola výrobků dle norem ČSN EN ISO 3269, ČSN ISO 2859, 8422 a 8423.

Při přípravě zakázky je pracovníky skladu prováděna mezioperační kontrola. V poslední fázi expedice je před zabalením zboží prováděna výstupní technická kontrola.