Procesní řízení

"Hnacím motorem pro neustálé zlepšování systému řízení společnosti je spokojený zákazník."

Právě tento motiv je rovněž východiskem pro budování systému řízení společnosti, ale také koncipování obchodní strategie jako takové. Celý systém je budován především na kvalitě nabízeného produktu na kvalitě konkrétních obchodních transakcí, ale především na stále důležitějších oblastech, což je především kvalita poskytovaných služeb a kvalita obchodního a technického poradenství naším zákazníkům. Právě poslední dvě jmenované oblasti jsou pro budoucí úspěch a udržení strategických zákazníků důležité a významné. Tento popisovaný rámec je rovněž základním východiskem pro budování systému řízení společnosti, kde chceme aby platilo, že kvalita systému řízení = systém jakosti.

Celkový systém řízení společnosti je od počátku budován na procesním modelu organizace. Tento procesní model je postaven na základním principu, že chceme-li dosáhnout jednotlivé cíle naší strategie, pak k tomu musíme zaměřit náš celkový systém řízení uvnitř společnosti. Právě jednotlivé procesy a zejména jejich parametry a způsob jejich řízení a vyhodnocování je tím nástrojem, který nám může zajistit neustálé zlepšování a naplňování strategie, jejímž klíčovým cílem je spokojený a loajální zákazník.

Dnešní podnikání je především o změnách, o rychlém přizpůsobování se novým podmínkám a požadavkům zákazníků, a toho již dnes bez pružného procesního modelu s rychlou zpětnou vazbou nelze efektivně dosáhnout.