Logistika Kanban

Až 80% úspora režijních nákladů systémovým řešením logistiky

Společnost KEBEK vyvinula a dnes nabízí nejširší nabídku logistických služeb na trhu. Z nabídky 6 typů logistických služeb založených na principu KANBAN lze dle charakteru výroby a velikosti zákazníka vždy vybrat službu, která svým principem a náklady vede k největším úsporám. Vhodným řešením logistiky lze dosáhnout výrazné optimalizace zejména u hodnoty zásob, docházkových vzdáleností, manipulace se zbožím, jeho evidence a objednávání. Společnost KEBEK je na středoevropském trhu leadrem v oblasti logistiky o čemž svědčí zájem o přednášky na logistických konferencích, či publikování našich zkušeností v odborném tisku. V současné době společnost technologicky připravuje další stupeň automatizace kontroly prostřednictvím RFID technologií.

 

KANBAN Princip 2 a více zásobníkového systému

Dvouzásobníkový systém KANBAN byl vyvinut zejména pro sériově spotřebovávané C-díly princip vychází z mechanického rozdělení zásoby na dvě části. Provozní, ze které je sortiment odebírán přímo do výroby, a část pojistnou. Každá část zásoby je uložena v samostatném zásobníku označeném tzv. KANBAN kartou, ta nahrazuje objednávku, usnadňuje identifikaci a kontrolu. Plynulé doplňování zásobníků je zajištěno pracovníkem zákazníka nebo dodavatele v pravidelných cyklech (obvykle 1x týdně).

Nabízíme komplexní systém služeb zásobování spojovacím materiálem – cíleně snižujeme náklady, zejména v oblasti režijních nákladů materiálových, informačních a finančních toků a opakujících se informací (minimalizace jejich zjišťování, přenos, přepisování...)

• ZÁSOBUJEME:  nabízíme flexibilitu - jsme schopni do 24 hodin reagovat na nenadálý požadavek u více než 15 tisíc typů položek spojovacího materiálu, své zákazníky jsme schopni obsloužit sami za pomoci vlastního vozového parku

• OUTSOURCUJEME:  přebíráme plnou odpovědnost za dodávky materiálu, zjišťujeme jejich potřebu a doplňujeme; provádíme dílčí logistické audity a navrhujeme službu dle jednotlivých potřeb a požadavků zákazníka

• OPTIMALIZUJEME:  navrhujeme optimální úroveň velikosti dodávek a štíhlou velikost držených skladových zásob, celý tento systém pravidelně vyhodnocujeme a optimalizujeme

• ZEFEKTIVŇUJEME:  materiál dodáváme až k místu spotřeby, zvyšujeme produktivitu výroby; za pomoci systémů čárových kódů (čipové technologie) minimalizujeme náklady na zjišťování opakujících se informací; nabízíme elektronickou komunikaci (dodací listy, faktury v el. podobě – možnost přímého importu těchto dat) 

• ZPŘEHLEDŇUJEME:  nabízíme přehledný systém zásobování, vyhledání a identifikaci zboží (spolu se zákazníkem vytváříme podobu štítků); se zákazníkem sdílíme jeho interní identifikaci zboží, tyto informace poskytujeme po celé šíři zásobování (dodací listy, faktury, štítky …)  

• UNIFIKUJEME:   předkládáme technickému oddělení zákazníka možnost zeštíhlení v šíři typů spojovacího materiálu; navrhujeme efektivnější náhrady, hledáme lepší a levnější varianty možnosti použití spojovacího materiálu

• KONTROLUJEME:   nabízíme kvalitní systém technických a množstevních kontrol a svou dodavatelskou připraveností předcházíme potenciálním vadám a neshodám, za které plně odpovídáme

• VYBAVUJEME:   jsme schopni sami vybavit veškerými prostředky pro pravidelnou obsluhu a převzetí dodávek spojovacího materiálu (regály, zásobníky, snímače, systémy štítků), sami navrhujeme potřebný prostor, velikost regálů a optimální velikost zásobníků