Historie

Výrobní program je zaměřen na výrobu normalizovaných součástí atypických rozměrů, nenormalizovaných či tvarově nestandardních dílů. Technologické vybavení představující 3 typy CNC obráběcích center je schopno efektivně realizovat výrobu v množství od 1 ks až po střední série v řádu 10 tisíc kusů.

 

1992 - 1993

Společnost KEBEK s.r.o. byla založena dne 23. září 1992 jako rodinná firma otcem Bohuslavem Bekem a synem Ing. Daliborem Bekem, jako společnost zabývající se komplexními dodávkami v oboru klimatizace a vzduchotechniky.

Byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Okresním soudem v Hradci Králové pod identifikačním číslem IČ: 47 46 93 66. Po založení 23. 9. 1992 sídlila společnost v Dukelské ulici v Chomutově, kde se v pronajatých prostorech nacházelo administrativní zázemí. Sklad společnosti byl v tu dobu mimo administrativní budovu. Nejprve v pronájmu v areálu společnosti Benar v Jirkově a posléze ve větších prostorech v obci Černovice. V tomto období společnost zaměstnávala 24 pracovníků a zabývala se především výrobou a montáží vzduchotechnických zařízení.

Počátkem roku 1993 bylo založeno obchodní oddělení a byl zahájen prodej komponentů pro výrobu a montáž vzduchotechnických zařízení. V září 1993 se naše společnost poprvé účastnila MSV v Brně. Posledním nezanedbatelným krokem v tomto období bylo zakoupení budovy v Pardubicích, kde byla zahájena výroba vlastních výrobků závěsové techniky.


1994 - 1995

Po necelých dvou letech činnosti dochází v říjnu 1994 ke stěhování do vhodnějších a především vlastních prostor v Raisově ulici. Zde již bylo v těsném sousedství administrativní zázemí a skladové prostory.

Hlavní činností společnosti se stává obchodní činnost, počátkem roku 1994 se obchodní aktivity společnosti rozšířují o spojovací materiál. Toto zaměření se projevuje i na dalších účastech na významných veletrzích (MSV 1994, 1995 a Aquatherm Praha 1995).


1996 - 1997

Koncem roku 1995 byl vzhledem k dynamice rozvoje společnosti opětovně řešen problém s nevyhovujícími prostory. S přihlédnutím k ekonomické situaci společnosti bylo následně rozhodnuto o stavbě vlastní budovy, která by plně vyhovovala našim administrativním a skladovacím potřebám.

Stavba nového sídla společnosti KEBEK byla zahájena 1. 5. 1996 a byla dokončena v úctyhodném termínu 17. 12. 1996. V těchto prostorách se sídlo společnosti nachází dodnes. 

Výstavba nového sídla umožnila dobudování stávající organizační struktury a vytvořila podmínky pro další rozvoj společnosti.

Dne 13. 11. 1997 byla v Bratislavě založena dceřiná společnost KEBEK SLOVAKIA s.r.o.


1998 - 2000

Počátkem roku 1998 bylo zrušeno oddělení montáží vzduchotechniky.

Po četných dotazech a zvyšujícím se počtu zákazníků z blízkého regionu sídla společnosti byla 9. 2. 1998 v sídle společnosti v Chomutově otevřena prodejna pro přímý hotovostní prodej.

18. 10. 1999 bylo otevřeno 1. KEBEK centrum v Ostravě. Jde o kombinaci přímého prodeje a velkoobchodního prodeje pro region Severní Moravy a přes veškeré problémy, se kterými se potýká místní kraj se toto KEBEK centrum dosud jeví jako krok správným směrem.

Vzhledem k vývoji jednotlivých komodit prodávaného sortimentu spolu s přihlédnutím k počtu zákazníků došlo 1. 1. 2000 k založení nového samostatného oddělení zabývající se prodejem výztuhových profilů pro plastové okenní systémy.

19. a 20. 4. 2000 byl v naší společnosti proveden certifikační audit společností RW TÜV Praha. Naše společnost vyhověla všem požadavkům normy řízení jakosti ISO 9001 a získala tak certifikát jakosti.

Na přelomu let 1999 a 2000 došlo k zásadní změně v ukládání položek ve skladu. Byl zaveden tzv. plovoucí adresný systém. Hlavní výhodou tohoto systému je 100% identifikovatelnost zboží ve skladu včetně původu, prováděných kontrol a zkoušek . V souvislosti s přechodem na nový systém ukládání položek byl koncem roku 1999 zakoupen regálový zakladač Shuttle, sloužící k uložení velkého množství nízkoobjemových položek.


2001 - 2002

Výstavba nového skladu

V červnu 2001 došlo k plánované dostavbě nového skladu, čímž došlo ke zvýšení kapacity o 250 m2. Toto rozšíření umožnilo vyšší efektivitu a zrychlení práce oddělení skladového hospodářství.

Přesun celé výrobní kapacity z Pardubic do Chomutova

Ve druhé polovině roku bylo rozhodnuto o přestěhování výroby z Pardubic do Chomutova. Přesun byl vyvolán požadavky na rozšiřování výrobní kapacity, jež nebyla v pardubickém objektu technologicky možná a vyššími nároky na kvalitu výroby, na kterou nyní dohlíží oddělení technické kontroly.

Vytvoření chráněné dílny Českého Červeného Kříže v areálu společnosti

V souvislosti s přesunem výroby bylo stále větší množství práce převáženo do chráněné dílny Červeného kříže v Chomutově. Společnost KEBEK v roce 2001 nabídla a posléze i realizovala rekonstrukci bývalého sídla společnosti z let 95-96 a umožnila přestěhování části dílny do tohoto objektu. V současné době v této dílně pro společnost KEBEK externě pracuje cca 10 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Významná investice po výpočetní a telekomunikační techniky

V oblasti telekomunikací došlo k pronájmu telefonní ústředny SIEMENS, jež bez problémů obslouží a optimalizuje volání z více než 50 přímých telefonních linek. V oblasti IT jsme jako první společnost v České republice aktivovali pevné datové připojení přes společnost Aliatel. Současně došlo k vybavení všech zaměstnanců přicházejících do styku se zákazníkem sdílenými PC.

Rozdělení obchodního úseku

Nárůstem obratu, rozšiřováním sortimentu a prohlubováním nabízených služeb se nutně musela objevit problematika diferenciace jednotlivých komodit. Již od počátku fungování společnosti pracovaly jednotlivé prodejní jednotky samostatně pod vedením jednoho obchodního ředitele. Odlišné strategie a požadovaný rozvoj vyvolal potřebu změny. Proto od listopadu 2001 vznikl úsek prodeje spojovacích součástí a úsek prodeje komponentů pro výrobu a montáž VZT zařízení a výztuhových profilů.

Účast na veletrhu Aqua-therm 2001

Společnost se tradičně zúčastnila veletrhu Aqua-therm v Praze. Prezentace byla zaměřena na zákazníky úseku vzduchotechniky. Představeny byly nové výrobky stavebnicových systémů EUR-1.

 

 

2002

Výstavba nového skladu

V roce 2002 bylo rozhodnuto o další dostavbě skladových prostor společnosti. K zahájení dostavby nového skladu došlo v listopadu 2002. Sklad byl dokončen na přelomu let 2002/2003 a jeho dostavbou došlo ke zvýšení kapacity o dalších 250 m2, což představuje současných 1800 paletových nových míst. Toto rozšíření umožnilo další růst efektivity společnosti, zrychlení práce oddělení skladového hospodářství a další zvýšení skladových zásob a dodavatelské připravenosti v dalších letech.

Rozvoj sítě KEBEK center

V souladu s nastavenou obchodní politikou byla rozvíjena síť operativních prodejen, které mohou poskytovat servis zákazníkům strategického významu a efektivněji obsloužit formou přímého prodeje skupinu drobných zákazníků v daném regionu. Byla otevřena další KEBEK centra - v Plzni, Pardubicích a v Praze. Spolu s prvními KEBEK centry v Ostravě a Chomutově již tvoří ucelenou síť prodejen v České republice.

 


2003 - 2004

Přechod na nového mobilního operátora

Počátkem roku 2003 přešla společnost k používání mobilních služeb operátora OSKAR. Tento přechod umožnil výrazné snížení nákladů na telefonování a rozšíření počtu zaměstnanců vybavených mobilními telefony. Celá akce byla spojena také s obnovou telefonních přístrojů.

Oddělení logistické služby

Jako reakce na současné trendy prodeje spojovacího materiálu bylo založeno oddělení logistických služeb. Tímto krokem došlo k výraznému posunu logistických služeb nabízených společností KEBEK s.r.o.

Druhý regálový zakladač SHUTTLE

Optimalizace skladového hospodářství pokračovala další fází - byl zprovozněn druhý regálový zakladač SHUTTLE.

Stěhování slovenské pobočky

S růstem dceřiné společnosti vyvstala potřeba stěhování administrativních prostor a skladu do větších prostor.

Nové obchodní oddělení

Pro pokrytí potřeb trhu vzniká samostatné oddělení prodeje obchodním organizacím a KEBEK center.

 


2005 - 2008

Přechod na nový informační systém K2

Dlouhodobě připravovanou změnou byl přechod informačního sytému z překonané DOS aplikace SBT na nový informační systém K2. Implemetace systému byla připravována devět měsíců a definitivní přechod proběhl v březnu roku 2008.

Investice do automatických skladovacích systémů

Rozmanitost sortimentu používaného ve strojírenském i stavebním průmyslu a současný tlak zákazníků na snižování vlastních skladů, zvyšuje nároky na servis všech subdodavatelů. Proto se společnost KEBEK vydala cestou nejmodernějších skladovacích technologií sestávajících ze dvou zásobníkových a jednoho paletového automatického zakladače.

Nákup nové balicí linky

V červnu 2008 byla do výroby přivezena a namontována automatická balicí linka, která umožňuje čtyřnásobné zvýšení produktivity výroby balíčků samotných výrobků. Tím došlo ke zlepšení parametru vlastní dodavatelské připravenosti. Linka umožní zabalit 1–6 výrobků v libovolném množství, možné je ruční vkládání a potisk balíčků.